1 september 2017

Op vrijdag 1 september 2017 start het nieuwe schooljaar.  Met het oog op een optimaal onthaal verwachten wij onze leerlingen op verschillende tijdstippen.

 

1e jaren                       08.20 uur

2e jaren                       08.40 uur

3e jaren                       09.00 uur

4e jaren                       09.20 uur

5e jaren                       09.45 uur

6e jaren                       10.20 uur

7e jaren                       10.20 uur

 

De klastitularis zal de hele voormiddag bij de klas aanwezig zijn om kennis te maken, afspraken te maken en allerhande administratieve zaken te regelen. De leerlingen krijgen op vrijdagnamiddag 1 september vrijaf.

’s Namiddags organiseren we immers vakvergaderingen voor alle leerkrachten. Dit betekent dat de leerlingen genieten van een vrije halve dag waarop ze allerlei praktische zaken kunnen in orde brengen.

In ruil voor die halve dag kan de school op hen beroep doen tijdens de opendeurdag (vrijdag 4 mei 2018 van 17.00 uur tot 21.00 uur). Vanaf maandag 4 september geldt het normale lessenrooster.

Author: Heilige Harten Secundair

Share This Post On