Start schooljaar

Op maandag 3 september 2018 start het nieuwe schooljaar. Met het oog op een optimaal onthaal verwachten wij onze leerlingen op verschillende tijdstippen:

1e jaren 08.20 uur

2e jaren 08.40 uur

3e jaren 09.00 uur

4e jaren 09.20 uur

5e jaren 09.45 uur

6e jaren 10.20 uur

7e jaren 10.20 uur

De klastitularis zal de hele voormiddag bij de klas aanwezig zijn om kennis te maken, afspraken te maken en allerhande administratieve zaken te regelen. De leerlingen krijgen op maandagnamiddag 3 september vrijaf. ’s Namiddags organiseren we immers vakvergaderingen voor alle leerkrachten. Dit betekent dat de leerlingen genieten van een vrije halve dag waarop ze allerlei praktische zaken kunnen in orde brengen.

In ruil voor die halve dag kan de school op hen beroep doen tijdens de infodag (vrijdag 10 mei 2019 van 17.00 uur tot 21.00 uur). Vanaf dinsdag 4 september geldt het normale lessenrooster.

Author: Heilige Harten Secundair

Share This Post On