1e leerjaar B

Tot het eerste leerjaar B worden toegelaten:

  • leerlingen die het zesde leerjaar basisonderwijs hebben gevolgd, doch niet met vrucht hebben beëindigd;
  • leerlingen die het zesde leerjaar basisonderwijs niet hebben gevolgd, maar uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar, de leeftijd van 12 jaar bereiken.

In dit eerste leerjaar B maken de leerlingen vooral kennis met verschillende technieken waardoor ze naar een 2e jaar toe de juiste beroepenvelden kunnen kiezen.

Lessentabel

Basisvorming
   Godsdienst2
   Frans1
   Lichamelijke opvoeding2
   Maatschappelijke vorming3
   Muzikale opvoeding1
   Natuurwetenschappen2
   Nederlands4
   Plastische opvoeding3
   Techniek6
   Wiskunde4
Keuzegedeelte
   Frans1
   Techniek (Voeding + Mode)2
   Leer- en leefsleutels1
uren per week32