2e Creatieve en Sociale Vorming

Creatieve en Sociale Vorming

  • Ik krijg een algemene vorming…
  • …met de klemtoon op creatief, sociaal, praktisch en technisch denken en handelen.
  • Ik leer samenwerken en groei in zelfstandigheid en weerbaarheid.
  • Ik leer dat communiceren en creatief denken belangrijk zijn.

Na het 2e jaar kan ik op deze school starten in Creatie en Mode, Sociale en Technische Wetenschappen, ondernemen en Communicatie, Ondernemen en IT… als deze richtingen aansluiten bij mijn resultaten en talenten.

Lessentabel

2e Creatieve en Sociale vorming

Basisvorming
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4+1
Techniek2
Wiskunde4
Keuzegedeelte
Creatieve en sociale vorming7
Uren per week32