2e graad Sociale en Technische Wetenschappen

Binnen de studierichting Sociale en Technische Wetenschappen onderzoeken de leerlingen de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu met aandacht voor hun eigen positie daarin. De vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en integrale opdrachten vormen de kern van deze studierichting. Via doeopdrachten ontwikkelen de leerlingen sociale vaardigheden en maken ze kennis met wetenschappelijk onderzoek.

De leerlingen ontwikkelen een aantal competenties (combinatie van kennis en vaardigheden) binnen een welomschreven opdracht:

  • sociaal- wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken
  • persoonsgebonden activiteiten voor een groep organiseren
  • iets mondeling presenteren voor een groep
  • de eigen studieloopbaan in handen nemen

Tijdens de integrale opdrachten staat actief leren centraal. De leerlingen worden in groep aan het werk gezet, waarbij ze in team leren werken en verschillende competenties inoefenen.

Lessentabel

2e graad Sociale en Technische Wetenschappen

3e jaar4e jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen34
Nederlands44
Sociale wetenschappen43
Integrale opdrachten88
Wiskunde33
Uren per week3333