2e graad Verzorging – Voeding

Deze jonge mensen bezitten meer praktische vaardigheden en willen zorgende aandacht schenken aan andere mensen. De taken binnen deze “zorg- opleiding” zijn gericht op gezonde mensen.

In het specifieke gedeelte van de opleiding staat actief leren centraal. Door eenvoudige opdrachten in groep, en onder directe begeleiding, maken de leerlingen kennis met de zorgsector en met de wereld van de diensten.

Binnen Verzorging – Voeding maken we het onderscheid tussen:

  • zorg voor voeding
  • zorg voor leef- en woonsituatie
  • zorg voor gezondheid
  • sociale vaardigheden

Binnen deze vier grote onderverdelingen staat kwaliteitsbewust handelen steeds centraal.

Naast het specifieke gedeelte, biedt de studierichting ook een zo breed mogelijke algemene vorming (Frans, muzikale en plastische opvoeding,…). De leerlingen worden vaardig met de computer binnen het vak Toegepaste Informatica. Het vak “PAV” (Project Algemene Vakken) leert hen de actualiteit beter begrijpen en kritisch na te denken over wat er in de wereld gebeurt.

Bovendien ondersteunt het vak PAV de vakken uit het beroepsgerichte deel van de opleiding door er voortdurend naar te verwijzen.

Lessentabel

2e graad Verzorging – Voeding

3e jaar4e jaar
Godsdienst22
Frans22
Lichamelijke opvoeding22
Project algemene vakken66
Plastische opvoeding22
Verzorging – Voeding (1)1616
Textiel22
Muzikale opvoeding11
Uren per week3333
(1) indirecte zorg, zorg voor gezondheid en sociale vaardigheden