2e leerjaar B

Dit tweede leerjaar is een voortzetting van het 1e leerjaar B.
Tot het 2e Beroepsvoorbereidend leerjaar kunnen ook de leerlingen worden toegelaten die een eerste leerjaar van de A-stroom hebben gevolgd maar niet noodzakelijk met vrucht hebben beëindigd.

In de eerste graad is het aandeel doe-activiteiten zeer groot. Zo leren de leerlingen op een praktische, boeiende manier.

Je eigen aanleg speelt een belangrijke rol bij het maken van een keuze.

In het 2e Beroepsvoorbereidend leerjaar hebben wij gekozen voor de beroepenvelden Mode en Verzorging, als voorbereiding op de verdere studierichtingen binnen onze school. Ook initiatie in Office en Retail komt aan bod.

Lessentabel

2e Leerjaar B

Basisvorming
Godsdienst2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen2
Nederlands3
Plastische opvoeding1
Wiskunde3
Keuzegedeelte
Initiatie in office en retail1
Beroepenveld Mode
Mode7
Beroepenveld Verzorging – Voeding
Personenzorg2
Zorg voor leef- en woonsituatie2
Zorg voor voeding3
Uren per week33