3e graad Office Management en Communicatie

De studierichting Office Management en Communicatie (Secretariaat-Talen) biedt een algemene en handelstechnische vorming en legt daarbij de nadruk op de studie van vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Daarnaast krijgen de leerlingen een basisopleiding wiskunde en behalen ze het attest van bedrijfsbeheer waardoor ze zich later als zelfstandige kunnen vestigen.

De leerlingen die kiezen voor Office Management en Communicatie verwerven een grondige mondelinge en schriftelijke taalkennis van de 4 hoger vermelde talen. Ze oefenen de vier vaardigheden: lezen en luisteren, spreken en schrijven.

De klemtoon ligt op communicatie, meer bepaald op praktisch en zakelijk taalgebruik. De leerlingen zijn niet bang contacten te onderhouden met relaties binnen of buiten het bedrijf of de organisa­tie.

Het vak secretariaat verschaft hen een grondig inzicht in de
administratieve organisatie van een onderneming en leert hen grondig werken met de voornaamste softwarepakketten.

Deze opleiding sluit aan op de tweede graad Ondernemen en Communicatie (Handel-Talen) en de tweede graad aso.

Lessentabel

3e graad Office Management en Communicatie

5e jaar6e jaar
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Duits33
Engels33
Zakelijke communicatie Engels11
Frans44
Zakelijke communicatie Frans11
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands33
Zakelijke communicatie Nederlands22
Wiskunde22
Natuurwetenschappen11
Bedrijfsbeheer2
Recht en ondernemen2
Secretariaat55
Uren per week3333

Toekomstmogelijkheden

Deze studierichting sluit in het hoger onderwijs vlot aan op richtingen als bachelor in bedrijfsmanagement, communicatiemanagement, office management, onderwijs (kleuter, lager, secundair), sociaal werk, toerisme en recreatiemanagement of hotelmanagement.

Naast deze opleidingen komen ook andere bacheloropleidingen in aanmerking.

Na het behalen van een bachelordiploma bestaat de mogelijkheid door te stromen naar een masteropleiding via een schakelprogramma.